design & layout

grafisk formgivning

NE: grafisk formgivning, grafisk design

Den fas i planeringen av en trycksak då man bestämmer dess typografiska form, dvs. hur rubriker, textytor och bilder skall placeras för att helheten skall bli lättläst och estetiskt tilltalande.

Logotype & Grafisk profil

Vad & varför?

En grafisk profil är en sorts manual som sammanfattar den visuella kommunikationen för ett företag. Den innehåller riktlinjer för hur logotype, färger, typsnitt och andra grafiska element ska användas. Den grafiska profilen fungerar även som en mall för alla som arbetar med ett företags kommunikation, såväl internt som externt. Och just att skapa logotyper och ta fram grafiska profiler – det är något Kalka brinner lite extra för.

Trycksaker

Papperslöst?

Nja, en kombination av printat och digitalt marknadsmaterial är nog det optimala... En trycksak har vissa fördelar som de digitala medierna saknar. En trycksak upplevs, av de flesta, som mer beständig än dess digitala motsvarighet. Även en tydlig webbplats kan upplevas svåröverskådlig, jämfört med en lättbläddrad trycksak, när stora mängder information skall presenteras.

I fysiska möten, exempelvis på mässor eller ett säljmöte, behövs det ibland fysiska avtryck – en trycksak att lämna efter sig.

Exempel på trycksak: visitkort, folder, broschyr, brevpapper, fakturamall, mässmaterial, posters, meny, årsredovisning, flyer…och mycket mer. Något vi dagligen alla håller i våra händer kan man nog säga. Vill just du att det du håller i ska sticka ut?
Kalka fixar.


Magasin & Tidning

Tidningsform & Annons

Det finns en historia, ett förflutet – och en framtid. En plats där det händer. En tidningsredaktion. Kalka har ett förflutet i olika skepnader just på sådana. Från dagstidning med korta deadlines till magasin, fackpress och programtidning. Ränderna går aldrig ur, en gång tidningsformgivare alltid tidningsformgivare. Man kan kalla det en djup passion bland typsnitt, bilder och layout. Där, bland dessa, trivs Kalka som fisken i vattnet.

Produktprofiler

Etikett & Förpackning

Lika vacker på insidan som på utsidan? Eller tvärtom. En bra produkt – ett vackert inre – förtjänar att synas, att sticka ut bland andra, att ta plats. Att tilltala, att väcka nyfikenhet och intresse. Vi hjälper dig att klä just din idé, produkt eller vackra inre med en passande kostym (läs förpackning, etikett, omslag med mycket mera).