vektorillustrationer

illustrationer

NE: illustration (latin illustraʹtio, av illuʹstro ’upplysa’, ’bestråla’)

Bild som beledsagar och belyser en text. Konstnärlig bild som är tryckt i en bok eller annan publikation och som dels illustrerar en text, dels har ett egenvärde.

Mönster

Tapet, tyg eller bakgrund?

Retro, modernt eller bara alldeles unikt? Oavsett vad – det är eller blir ett mönster och kan printas som tapet, på tyg eller varför inte som bakgrund på en websida. Alla mönster är vektoriserade illustrationer – de är med andra ord skalbara utan att kvaliteten försämras. Har du en dröm om ett speciellt mönster? Hör av dig så hjälper vi till med sjukt mycket kreativitet och verkställande.

Infografik

Tydligt, pedagogiskt och enkelt.

Förstärka en text, eller förenkla? Eller ska symbolen tala för sig själv? Det finns oändliga möjligheter med så kallad infografik, men kanske främst att göra information på olika sätt tydlig och lättåtkomlig. Varför inte kombinera en symbol med att göra den klickbar på din hemsida? Vad vill du klicka på?

Ritningar & Skisser

Mått, skala och detaljrikedom.

Ett blad i ett skavigt gammalt collegieblock med slarvigt skrivna mått och handritade former... Ibland är det underlag gott nog för att ta fram skalenliga ritningar/skisser på just det objektet du är ute efter. I andra fall kan det finnas en befintlig ritning på papper som endast ska digitaliseras. Kalka räcker upp handen i båda fall.