digital marknadsföring

sociala medier

NE: Sociala medier

Samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. (Sociala medier kan skiljas från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som använder dem.)

Planering

När, vad och var?

Vilket/vilka sociala medier vill ni använda? Vad är relevant för er. Vilken tid och vilka dagar ska ni publicera? Och varför? Många frågor och kanske även en stor men vanlig osäkerhet hos företag. Här kan vi hjälpa er!

Copy & Bilder

Språk, nyans & bild

Formellt språk, rent sälj med erbjudanden eller kommunicera budkapet med känsla? Vad är rätt för er? Eller kanske svårt att välja bild? Vem vill ni nå och vad vill ni uppnå med era inlägg på sociala medier?

Uppföljning

Statistik

Glöm inte att följa upp. Vilka inlägg har skapat mest interaktion, när publicerades dessa och var det just ett ämne som engagerade mer än tidigare? Eller mindre?